Servicedesign

“Servicedesign” er den første danske bog om servicedesign – og i øvrigt blandt de første i verden.

Servicedesign drejer sig om at forstå, at produkter ikke længere er det væsentligste parameter, men at det handler om et udvidet perspektiv. Om at forstå kunderne, deres behov udover produktet og om at skabe gode oplevelser for dem. Om at udvikle nye serviceydelser såvel som at forbedre eksisterende. Samt om at gøre ydelserne relevante, attraktive og efterspurgte af kunderne samtidig med at de er kommercielt interessante for virksomhederne.

Forretningsudvikling med et servicedesignperspektiv kan få virksomheder til at arbejde med deres serviceydelser, produkter og kunder på en anderledes, bedre og mere helhedsorienteret måde.

Bogen går i dybden med serviceydelsen og ser bl.a. nærmere på, hvad der karakteriserer serviceydelsen og hvilke konsekvenser der har for virksomheden, der skal udvikle, markedsføre og drifte ydelsen. For medarbejderen, der skal sælge og levere den. Og for kunden eller brugeren der i sidste ende skal købe, bruge og f.eks. selv medvirke i produktionen af ydelsen.

Desuden forklares servicedesign gennem en række cases og eksempler. Samtidig med at den folder et modelapparat og en værktøjskasse ud, der kan hjælpe læseren til selv at overveje, hvordan serviceydelser kan blive bedre.

“Med andre øjne”

Af Søren Bechmann

Hans Reitzels Forlag 2010
Pris kr. 395,- inkl. moms

Køb bogen her

Servicedesign er ikke en ny specialist designdisciplin

I stedet betragtes servicedesign af mange som en ny platform, der integrerer en lang række forskellige discipliner med udgangspunkt i designtankegangen.”

– Uddrag fra bogen “Servicedesign”

Uddrag fra bogen

”Servicedesign fungerer på tværs af virksomheden, der udbyder serviceydelsen og kunden, der køber den. Servicedesign medvirker til at skabe fordele for begge parter. Hvis en kunde oplever en god service, vil det alt andet lige smitte af på virksomheden; Glade og tilfredse kunder er ultimativt den overordnede målsætning for langt de fleste virksomheder.

Kunderne ønsker at maksimere værdien af det, de kan få ud af en serviceydelse eller kombinationen af en serviceydelse og et produkt. Virksomhederne ønsker forretningsmæssig succes, flere og loyale kunder, effektive løsninger, større overskud, bedre image og stærke brands. Begge dele kan servicedesign i realiteten medvirke til.”

 

Anmeldelser

“… en naturlig arvtager til Richard Normanns bog om Service Management fra 1984. Der gik således 25 år, til der var en værdig arvtager til den bog, som satte standarden for service- begrebet. … velskrevet … fremragende …”  – Henrik Ørholst, Jyllands-Posten, 07.02.2010

“Sørens bok er den grundigste oversigt over teoriene bag servicedesign jeg har læst.” – Lavrans Løvlie, founding director, live|work, London / Oslo

Servicedesign

Af Søren Bechmann

Hans Reitzels Forlag 2010
1. udgave · 3. oplag · 288 sider · ISBN 978-87-7675-776-2

Pris kr. 395,- inkl. moms

Køb bogen her