Foredrag: En servicedesigner og pårørende på rejse gennem sundhedssystemet

I mere end ti år har Søren Bechmann beskæftiget sig med service, serviceprocesser og servicedesign, og han har skrevet en række bøger om emnet. For snart fire år siden fik moderen til hans to børn en hjerneblødning. Hun er i dag svært fysisk handicappet, kognitivt meget udfordret og hun er blevet tildelt førtidspension.

Sørens faglige ståsted kombineret med rollen som pårørende har givet anledning til en række observationer i forbindelse med den rejse i sundhedssystemet, som han har været igennem som pårørende. Især rejsen fra ulykken indtraf til udskrivelsen knap fem måneder senere. Det er baggrunden for dette foredrag.

Med afsæt i denne meget personlige oplevelse peger Søren i foredraget på en række temaer, der er helt væsentlige, når talen falder på service i sundhedsvæsenet. Foredraget inddrager også andre relevante observationer fra Sørens arbejde med hospitaler og andre dele af sundhedssektoren i øvrigt.

Foredraget afsluttes med en række helt konkrete anbefalinger.

Søren skrev i september 2020 en artikel til “Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen” om rejsen. Læs den her

Download folder

Søren Bechmann

Søren Bechmann er en efterspurgt foredragsholder og holder et stort antal foredrag hvert år.

Emnerne bevæger sig rundt om service, servicedesign, kunderejsen og håndtering af klager og utilfredse kunder. 

Fælles for alle foredrag er at formen er inspirerende, afslappet og humoristisk. Desuden er det en helt central målsætning, at der deles ud af praktisk viden og konkrete værktøjer. Målsætningen er at den enkelte deltager inspireres til at yde en lidt bedre service – og får nogle ideer med hjem, som den kan implementere “på onsdag”.

Praktik

Varighed
60-90 minutter efter nærmere aftale.

Tilpasning
Foredraget kan tilpasses organisationens særlige fokusområder.

Pris
Aftales individuelt.

Referencer

Tak til Søren Bechmann for super gode og vedkommende inputs til, hvordan vi kan udvikle sundhedsvæsenet. Dårlig service kan for patient og pårørende ødelægge selv den bedste faglige kvalitet. Anbefaler gerne foredraget – vi samler i al fald handsken op i Hospitalsenheden Vest. – Poul Michaelsen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenheden Vest

Søren udfordrede vores traditionelle opfattelse af kerneydelsen på den mest indsigtsfulde og respektfulde måde. – Karen Søeby, Ledende overlæge, Sjællands Universitets Hospital

Søren har en fantastisk fin sans for hvor og hvordan detaljen virkelig kan gøre en forskel – og han kan både formidle den og efterleve den. Tak Søren, for hver gang at give din indsigt videre med så stort engagement, at man bagefter glæder sig til at kunne komme i gang med at spotte alle de steder, hvor man med en liiiige med en lille indsats kan gøre en stor forskel. – Hilde Schroll Jespersen, Bispebjerg Hospital

Det var virkelig inspirerende, og det blev også en god eftermiddag, hvor vi blev konkrete på vores service både overfor patienter og pårørende, men også internt i huset. Der var mange roser – også godt med ”referatet” til sidst – det var en god måde at opsummere på. … godt med personlige oplevelser. Rigtig godt at der kom nogen udefra og så ind i vores sundhedsvæsen. Og alle var helt enige om, at der var ret mange lavt hængende frugter, der kunne give en både attraktiv og effektiv arbejdsplads til gavn for både patienter og medarbejdere. – Anne Louise Christensen, Ledende overlæge, Hospitalsenheden Vest

Få ”Kunderejsen” som e-bog

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og download straks ”Kunderejsen – De første skridt” – 84 sider om kunderejsen. Nyhedsbrevet gør dig klogere på kunderejser og det udkommer, når vi har noget på hjerte. Derfor udkommer det med ujævne mellemrum.

”… ikke ”bare” en bog, der inspirerer og underholder. Det er en bog, der er til at handle på. Du får konkrete redskaber, værktøjer og opskrifter …” — Stine Ringvig Marsal (tidl. Zoo, Tivoli og Københavns Lufthavne)

Privatlivspolitik