Foredrag

Søren Bechmann er en efterspurgt foredragsholder og holder et stort antal åbne og lukkede foredrag hvert år.

Emnerne er service, servicedesign, kunderejsen og håndtering af klager og utilfredse kunder. I alt er der tale om fem forskellige foredrag som er beskrevet nedenfor.

Fælles for alle foredrag er at formen er inspirerende, afslappet og humoristisk. Desuden er det en helt central målsætning at der deles ud af praktisk viden og konkrete værktøjer. Målsætningen er at  den enkelte deltager inspireres til at yde en lidt bedre service – og får nogle ideer med hjem, som den kan implementere “på onsdag”.

Tilhørerne siger bl.a., at de forlader foredraget klogere, inspireret og motiveret i forhold til at se på deres egen servicevirkelighed med nye øjne. For eksempel siger Lene Ovesen fra SOS International: ”Søren Bechmann har en evne til at gøre det vanskelige enkelt. Han formår at motivere, engagere og aktivere både medarbejdere og ledere til at gøre en markant forskel, når det handler om service.” Læs andre udtalelser fra tilhørerne her.

Foredragene har typisk en længde fra 30 op til ca. 90 minutter. Det aftales fra gang til gang samtidig med at det er muligt at kombinere og tilpasse foredragene, så de passer ind i sammenhængen, deltagersammen-sætning og programmet i øvrigt.

Det får du med hjem

Et foredrag med Søren Bechmann giver dig inspiration og overblik.
Samtidig med at du får nogle helt konkrete redskaber med hjem, som du kan implementere ”på onsdag”…

Foredragsemner

Dette foredrag introducerer servicedesign og dermed en ny tilgang til service. Hvor omdrejningspunktet blandt andet er at forstå brugerne, deres problemer, ønsker og behov. Hvor der fokuseres på at tilrettelægge serviceydelser, der løser problemerne, tilfredsstiller ønskerne og dækker behovene. Og hvor der arbejdes med at skabe de organisatoriske forudsætninger, der gør virksomheden i stand til at levere, tilbagevendende lære af og løbende justere serviceydelserne.

Man kan godt argumentere for, at servicedesign som sådan ikke er noget nyt. Men at det nye er, at det er nogle nye, der arbejder med problemstillingerne. Nemlig designerne. Det nye er altså ikke så meget hvad, som hvem og hvordan. Måden man går til problemstillingerne på udgør med andre ord en central forskel.

Dette foredrag introducerer servicedesign, tilbyder en definition, peger de mest centrale elementer i servicedesign og gennemgår eksempler på, hvordan man konkret kan arbejde med servicedesign. Der bliver også plads til konkrete cases. Deltagerne sendes blandt anden hjem med inspiration og nysgerrighed i forhold til at dykke endnu mere ned i en af tidens mest interessante og spændende discipliner inden for serviceinnovation og -udvikling.

Målgruppe

Ledelse og medarbejdere i offentlig og privat sektor.

Varighed

30–90 min. efter nærmere aftale.

Pris

Pris aftales individuelt.

Titel og tilpasning

F.eks. af hensyn til den enkelte organisations særlige udfordringer eller evt. markedsføring af foredraget, kan titlen tilpasses efter aftale.

Dette foredrag holdes under titlen “Servicedesign”, ”Hvad er servicedesign?” eller ”Servicedesign i den offentlige sektor”.

Titlen reflekterer i sagens natur foredragets indhold og der vil være tale om en vis justering af indholdet. Et indhold som også på andre måder og i nogen udstrækning kan tilpasses, så der efter nærmere aftale fokuseres særligt på bestemte områder, emner og problemstillinger.

Den bedste strategi vil naturligvis være at gøre tingene rigtigt den første gang og undgå at lave fejl. Men fejl sker ikke desto mindre. Og det behøver for så vidt ikke at være et problem. Problemet opstår først, hvis den virksomhed der er ansvarlig for fejlen stikker hovedet i busken og slet ikke gør noget.

Fejl og mangler i forholdet mellem en virksomhed og dens kunder rummer en række forskellige og ofte oversete muligheder. Den utilfredse og klagende kunde repræsenterer nogle muligheder, som den kundefokuserede virksomhed med fordel kan indtænke i sin strategi.

Dette foredrag peger på de potentialer der er forbundet med håndtering af klager og utilfredse kunder. Først og fremmest er det som regel altid billigere at holde på en eksisterende kunde fremfor konstant at være på jagt efter nye. Desuden er en stærk håndtering af den utilfredse og klagende kunde en mulighed for at gøre utilfredse kunder mere tilfredse end kunder, der aldrig har haft noget at beklage sig over. Håndtering af klager kan være en væsentlig markedsføringsmuskel. Og så har virksomheder, der giver medarbejdere konkrete og gennemprøvede redskaber til håndtering af klager og utilfredse kunder, ofte har en højere medarbejdertilfredshed.

Målgruppe

Ledelse og medarbejdere i offentlig og privat sektor.

Varighed

30–90 min. efter nærmere aftale.

Pris

Pris aftales individuelt.

Titel og tilpasning

F.eks. af hensyn til den enkelte organisations særlige udfordringer eller evt. markedsføring af foredraget, kan titlen tilpasses efter aftale.

Dette foredrag holdes under titlen “Servicedesign”, ”Hvad er servicedesign?” eller ”Servicedesign i den offentlige sektor”.

Titlen reflekterer i sagens natur foredragets indhold og der vil være tale om en vis justering af indholdet. Et indhold som også på andre måder og i nogen udstrækning kan tilpasses, så der efter nærmere aftale fokuseres særligt på bestemte områder, emner og problemstillinger.

kunderejse

Alt kommunikerer. Og at det langt fra er sikkert, at det er den kommercielle kommunikation, der kommunikerer stærkest og bedst. Ofte kan den enkelte medarbejder eller en faktura fra en virksomhed gøre større indtryk på kunderne, end den markedsføring, der muligvis ikke er andet end ønsketænkning og overfladisk lovprisning af virksomheden. Et stærkt brand skabes med andre ord ikke af det, en virksomhed siger, men af det den gør.

Men hvad er det så, at den gør? Og hvordan får virksomheden f.eks. styr på den rejse, som den sender kunderne på hver eneste dag?
Dette foredrag fokuserer blandt andet på, hvordan kunderejsen kan kortlægges, designes og implementeres. Målsætningen kan f.eks. være at designe en rejse som er attraktiv for kunderne, effektiv for virksomheden og anderledes i forhold til de konkurrenter, virksomheden er oppe imod.

Foredraget fokuserer også på, at kunderejsen ofte består af et stort antalt kontaktpunkter (”touchpoints”) som alle indeholder kommunikation. Og som med fordel kan designes eller tilrettelægges på en måde, så kunderne forlader rejsen med både en god serviceydelse og en god oplevelse.

Målgruppe

Ledelse og medarbejdere i det private erhvervsliv.

Varighed

30–90 min. efter nærmere aftale.

Pris

Pris aftales individuelt.

Titel og tilpasning

F.eks. af hensyn til den enkelte organisations særlige udfordringer eller evt. markedsføring af foredraget, kan titlen tilpasses efter aftale.

Dette foredrag holdes under titlen “Servicedesign”, ”Hvad er servicedesign?” eller ”Servicedesign i den offentlige sektor”.

Titlen reflekterer i sagens natur foredragets indhold og der vil være tale om en vis justering af indholdet. Et indhold som også på andre måder og i nogen udstrækning kan tilpasses, så der efter nærmere aftale fokuseres særligt på bestemte områder, emner og problemstillinger.

Tilhørerne siger…

Søren er en helt ekstraordinær god fortæller og formidler som evner at engagere sine tilhørere i en høj grad som man kun sjældent oplever. Med viden, humor og indsigt, er han en mester i, at forenkle ganske komplicerede sammenhænge, og gøre dem håndgribelige og praktisk anvendelige for hele tilhørerskaren. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at vores virksomhed får stor gavn af foredraget og samarbejdet med Søren Bechmann – et af de bedste foredrag jeg har set.

Morten Knudsen / JNA Vinduer & Døre A/S

Jeg skrev noter så min blyant var ved at bryde ud i brand. Og i dag har jeg næsten lyst til at skrive en fan mail! Dit oplæg i går var … Fantastisk. Inspirerende. Overraskende. Energigivende. Så tusinde tak for det. Og tak for de nye indsigter.

Louise Grønhøj / Basic Clean

Søren is a very inspiring speaker on service design, who brought new inspiration to me and my colleagues.

Jørgen Kjærgaard / Implement Consulting Group

Få ”Kunderejsen” som e-bog – helt gratis

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få straks adgang til at downloade e-udgaven af ”Kunderejsen” – 84 sider om kortlægning, design og implementering af kunderejser.

Vi skriver om service, servicedesign, kunde- og brugerrejser samt ”service recovery”. Og vi skriver alene, når vi har noget på hjerte. Af samme grund udkommer nyhedsbrevet med ujævne mellemrum.

Dit navn (skal udfyldes)

Din virksomhed (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)