FOREDRAG

”En (servicedesigner og) pårørende på rejse gennem sundhedssystemet”

Foredrag med observationer og reflektioner på baggrund af fire forskellige rejser gennem sundhedssystemet – rejser som pårørende og patient

I mere end ti år har Søren Bechmann beskæftiget sig med service, serviceprocesser og servicedesign, og han har skrevet en række bøger om emnet.

For fem år siden fik moderen til hans to børn en hjerneblødning. Det sendte Søren på en rejse som pårørende – og “ufrivilligt frivillig”. En rejse der i øvrigt blev til fire forskellige og forholdsvis voldsomme rejser i løbet af ca. 20 måneder.

På et tidspunkt kombinerede Søren sit faglige ståsted som servicedesigner med rollen som pårørende.

Det gav anledning til en række observationer i forbindelse med de rejser i sundhedssystemet, som han har været igennem som pårørende.

Det er baggrunden for dette foredrag.

Observationer og anbefalinger

Med afsæt i disse meget personlige oplevelser, peger Søren i foredraget på en række temaer, der er helt væsentlige, når talen falder på service i sundhedsvæsenet.

Foredraget inddrager også andre relevante observationer fra Sørens arbejde med hospitaler og andre dele af sundhedssektoren i øvrigt.

Foredraget afsluttes med en række helt konkrete anbefalinger. 

”Tak for super gode og vedkommende inputs til, hvordan vi kan udvikle sundhedsvæsenet. Dårlig service kan for patient og pårørende ødelægge selv den bedste faglige kvalitet. Anbefaler gerne foredraget – vi samler i al fald handsken op i Hospitalsenheden Vest.”
Poul Michaelsen
Hospitalsdirektør, Hospitalsenheden Vest
”Tusind, tusind tak for din præsentation. Det var virkelig værdifuldt at høre dine overvejelser på baggrund af jeres erfaringer. Det er meget i det du delte som får mig til at tænke over hvordan vi kunne arbejde på at gøre det bedre – og i hvert fald et behov for at få afdækket behov hos pårørende i den situation, du fortæller om, som et afsæt for forhåbentlig, at kunne komme til at gøre det bedre.”
Mette Terp Høyby
Associate Professor, MSc, PhD, Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Artikel

Søren skrev i september 2020 en artikel til “Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen” om patient- og pårørenderejser.

Artiklen peger bl.a. på, at det ofte ikke giver nogen mening at skelne alt for meget mellem kerneydelse og serviceydelse i sundhedsvæsenet. Fordi ”det hele” – i en stor pærevælling – blandes sammen og spiller ind på patientens samlede oplevelse af et forløb.

Læs den her

”Søren udfordrede vores traditionelle opfattelse af kerneydelsen på den mest indsigtsfulde og respektfulde måde.”
Karen Søeby
Ledende overlæge, Sjællands Universitets Hospital
”Med Søren Bechmanns dobbelte perspektiv som både pårørende og servicedesigner serverede han med stor autoritet og indlevelse en kraftfuld cocktail af fagligt stærke pointer og prægnante oplevelser.”
Kliniker
... på konference om patientinvolvering i Region Hovedstaden

Dette foredrag henvender sig til …

  • ansatte i sundhedssektoren (klinikere og ikke-klinikere)
  • patienter
  • patientorganisationer
  • pårørendeorganisationer
”Det var virkelig inspirerende, og det blev også en god eftermiddag, hvor vi blev konkrete på vores service både overfor patienter og pårørende, men også internt i huset. Der var mange roser – også godt med ”referatet” til sidst – det var en god måde at opsummere på. … godt med personlige oplevelser. Rigtig godt at der kom nogen udefra og så ind i vores sundhedsvæsen. Og alle var helt enige om, at der var ret mange lavt hængende frugter, der kunne give en både attraktiv og effektiv arbejdsplads til gavn for både patienter og medarbejdere.”
Anne Louise Christensen
Ledende overlæge, Hospitalsenheden Vest
”Søren har en fantastisk fin sans for hvor og hvordan detaljen virkelig kan gøre en forskel – og han kan både formidle den og efterleve den. Tak Søren, for hver gang at give din indsigt videre med så stort engagement, at man bagefter glæder sig til at kunne komme i gang med at spotte alle de steder, hvor man med en liiiige med en lille indsats kan gøre en stor forskel.”
Hilde Schroll Jespersen
Bispebjerg Hospital

Praktik

Varighed

60-90 minutter – og i øvrigt efter aftale

Pris

Aftales individuelt

Kontakt

Søren kan kontaktes og foredraget kan bookes her

Download folder

Her kan du downloade en folder, der yderligere beskriver dette foredrag.

Download folder

Foredragsholderen

Søren har siden 2005 beskæftiget sig med kunderejser og servicedesign.

Han er en rutineret og efterspurgt foredragsholder. Han holder et stort antal foredrag hvert år for store og små organisationer, private og offentlige.

Fælles for alle foredrag er at formen er inspirerende, afslappet og humoristisk. Desuden er det en helt central målsætning, at der deles ud af praktisk viden og konkrete værktøjer.

Søren har grundlagt Service Design Institute, hvor han i dag er direktør og partner.

Desuden har han skrevet 8 bøger – heraf 6 om service og kunderejser. Inkl. den første danske bog om servicedesign.

Søren Bechmann

cc