KURSUS: Servicedesign • Åbent kursus

Servicesektoren fylder meget i Danmark. 75% af Danmarks BNP har noget med service og offentlig sektor at gøre. Brugere, borgere og kunder efterspørger attraktive serviceydelser, der dækker behov og løser problemer. Private og offentlige organisationer er fokuserede på, hvordan de kan levere serviceydelser på mere effektive måder. Samtidig med at det ofte viser sig, at differentiering gennem service for mange er den eneste farbare vej, når organisationer ønsker at adskille sig fra deres konkurrenter.

Denne balance – hvordan kan man udvikle serviceydelser der både er attraktive, effektive og anderledes – kræver nye tilgange. Det er hér at servicedesign kommer ind i billedet. Servicedesign drejer sig om at designe bæredygtige serviceydelser. Så vil man forstå servicedesign kræver det, at man “dobbeltklikker” på såvel design som service – og således får en dyb forståelse for, hvordan man arbejder som en designer. Og en dyb forståelse for, hvad en serviceydelse i virkeligheden er. Det får man på dette grundkursus i servicedesign.

Servicesektoren fylder meget i Danmark. 75% af Danmarks BNP har noget med service og offentlig sektor at gøre. Brugere, borgere og kunder efterspørger attraktive serviceydelser, der dækker behov og løser problemer. Private og offentlige organisationer er fokuserede på, hvordan de kan levere serviceydelser på mere effektive måder. Samtidig med at det ofte viser sig, at differentiering gennem service for mange er den eneste farbare vej, når organisationer ønsker at adskille sig fra deres konkurrenter.

Denne balance – hvordan kan man udvikle serviceydelser der både er attraktive, effektive og anderledes – kræver nye tilgange. Det er hér at servicedesign kommer ind i billedet. Servicedesign drejer sig om at designe bæredygtige serviceydelser. Så vil man forstå servicedesign kræver det, at man “dobbeltklikker” på såvel design som service – og således får en dyb forståelse for, hvordan man arbejder som en designer. Og en dyb forståelse for, hvad en serviceydelse i virkeligheden er. Det får man på dette grundkursus i servicedesign.

Udbytte

Når du har gennemført kurset vil du

 • kunne tilrettelægge og lede et (servicedesign)projekt fra start til slut
 • være i stand til at kortlægge og forstå problemstillinger – f.eks. kunde- og brugerrejser
 • kunne arbejde med at udvikle og udvælge ideer og omsætte dem til prototyper, som kan testes
 • være inspireret til at implementere nye projekter 
 • kunne kvalitetssikre og evaluere projekter
 • være bedre i stand til at forstå og tænke som en (service) designer
 • have et netværk af ligesindende og have trænet servicedesign i tværfaglige grupper

Målgruppe

Kurset er målrettet dig har begrænset eller intet kendskab til servicedesign. Du arbejder med

 • produkt,- service- og forretnings-udvikling
 • organisationens serviceydelser og serviceoplevelser
 • kunde-, bruger- og borgerrejser.
 • servicedesign og har behov for en opdatering – eller design (men mangler forståelse for servicedesign) 

Indhold

Kurset veksler mellem teori og praksis. I tværfaglige grupper arbejdes der med en gennemgående case, som modeller, metoder og værktøjer afprøves på.

Du vil komme til at høre om og arbejde med

 • principper for servicedesign, serviceydelsens natur og “design doing & thinking”
 • kortlægning af og forståelse for et problemområde
 • brugerundersøgelser og kvalitative metoder
 • metoder og redskaber til ide-generering, ide-udvælgelse og prioritering
 • skitsetegning og andre visuelle virkemidler
 • principper og metoder for prototyper
 • implementering. Hvordan sikres og forankres forandring? Introduktion og arbejde med SAMLE-modellen
 • evaluering og læring. Hvad er lært og hvad betyder det for det næste skridt?

Litteratur

“Med andre øjne – om service, design og servicedesign” er omdrejningspunktet for dette kursus. Bogen er skrevet af underviserne, Mette Mikkelsen og Søren Bechmann. Bogen fremsendes, når du har tilmeldt dig kurset.

Desuden udleveres en samling metodekort med de metoder der introduceres på kurset.

Undervisere

Mette Mikkelsen
Søren Bechmann

Undervisere på kurset er

 • Mette Mikkelsen, designer, adj. professor på Designskolen Kolding og partner i Service Design Institute
 • Søren Bechmann, konsulent, forfatter og og partner i Service Design Institute

Søren og Mette er gennemgående undervisere og kursusledere.

 • Frank Høedt, grafisk facilitator, demonstrerer løbende, hvordan man kan understøtte en designproces visuelt.

Desuden møder du en række oplægsholdere som har særlige perspektiver på servicedesign: 

 • Lena Toft, Sikkerhedsstyrelsen
 • Ulla Svenningsen Lund, Visit Aarhus 
 • Jonas Juul Jeppesen, Subscrype 
 • Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening
 • Marie Østergård, Aarhus Bibliotekerne

Form og varighed

Kurset afvikles over 5 dage.

Der må hver gang påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde.

Tid og sted

København
Nye datoer offentliggøres snarest

Aarhus
Nye datoer offentliggøres snarest

Pris

Kr. 17.500,- inkl. frokost, te/kaffe og materialer. Ekskl. moms.

Kurset gennemføres i henhold til Sundhedstyrelsens anbefalinger. Ved evt. aflysning tilbagebetales det fulde beløb.

Kursusbeskrivelse

Tilmelding

Navn

Virksomhed

Gadenavn og nr.

Postnr.

By

Evt. EAN nr. ved e-faktura

Email

Dét siger tidligere kursister…

…et af de bedste kurser jeg nogensinde har været på.

Marianne B. Lauritsen / Region Hovedstaden

Jeg har fået mere ud af kurset end forventet. Og jeg har ændret min praksis.

Mette Olesen / Nordjyllands Trafikselskab

Kurset har været utroligt inspirerende. Jeg underviser selv i servicedesign, men er blevet brushet up på det nyeste nye. Jeg er blevet bekræftet i, at det jeg gør, er rigtigt, men også at man kan tænke anderledes og alternativt, når man skal formidle til kolleger og ledelse. Det, der har været, med et stort ord, exceptionelt godt er, at vi har fået lov at arbejde med en reel case i en virksomhed, som har brug for lidt hjælp. Det har været sjovt og lærerigt.

Mia Post Lundgaard / Erhvervsakademi Sydvest

Vi har fået mange konkrete metoder med hjem at arbejde med. I min virksomhed har vi brug for en lidt praktisk orientering i forhold til at komme tættere på vores kunder. Og her har de metoder, vi har lært, været gode at teste af hjemme – men også senere i forhold til vores kunder….. Det har givet god mening med noget praktisk, noget metodisk, men også med gæster og inspiration udefra. På den måde er der opstået noget magisk.

Rikke Bøye Pedersen / E-nettet