KURSUS: Prototyping af serviceydelser • Åbent kursus

Man bygger prototyper for at få en hurtig fornemmelse af, om den idé man selv synes er genial, er relevant for andre. Prototypen kan gøre idéen delbar, så man kan få feed back på, hvordan den opleves.

I serviceprototypen skal man tænke på, hvordan man kan sammensætte en oplevelse, så den viser en adfærd mellem mennesker og mellem mennesker og ting. Det kræver forståelse for, hvad service er, og hvordan mange forskellige elementer påvirker hinanden. Serviceprototypen skal være let at forstå for dem, der skal vurdere den. Den skal give overblik over det nye både for dem der skal levere en service og for dem, der skal modtage den.

På kurset introduceres en lang række principper og metoder, som kan anvendes til at bygge prototyper med.

Udbytte

Når du har gennemført kurset vil du:

 • kunne designe en film som præsenterer en prototype 
 • forstå prototypebegrebet og serviceydelsens elementer
 • kunne bruge designmetoder til at udvikle og sortere i idéer
 • kunne teste og justere en prototype for at gøre den endnu mere relevant for brugerne
 • kunne bruge prototyper i forretnings-udvikling og implementering

Målgruppe

Kurset er målrettet dig som

 • er designer, arkitekt eller UX-er, som ønsker at få støvet kendte teknikker og principper af
 • er kreativ medarbejder med ansvar for serviceydelser og udvikling af dem
 • har let ved at få nye ideer, og som gerne vil kunne præsentere dem for andre

Indhold

Kurset vil veksle mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser:

 • Serviceydelsens natur
 • Hvorfor skal man arbejde med prototyper og pretotyping ?
 • Øvelser, som giver en rigere idéudvikling
 • Øvelser, som kan kvalificere idésortering
 • Øvelser med forskellige måder at designe prototyper på
 • Principperne bag prototyping og co-creation
 • Øvelser til opsamling af data og udvikling af indsigter
 • Udvikling af “Proof of Concept” i div. filmredigeringsprogrammer.

Litteratur og værktøjer

“Med andre øjne – om service, design og servicedesign” er omdrejningspunktet for dette kursus. Bogen er skrevet af underviserne, Mette Mikkelsen og Søren Bechmann. Bogen fremsendes, når du har tilmeldt dig kurset. 

En samling metodekort, som understøtter design af prototyper.

Introduktion til relevante filmredigeringsprogrammer.

Undervisere

Mette Mikkelsen
Søren Bechmann
Lærke Balslev
Anne Corlin

Undervisere på kurset er

 • Mette Mikkelsen, designer, adj. professor på Designskolen Kolding og partner i Service Design Institute. Mette har skrevet “Med andre øjne” sammen med Søren Bechmann.
 • Søren Bechmann, konsulent, forfatter og og partner i Service Design Institute.
 • Lærke Balslev, kommunikations- og servicedesigner samt underviser på  Skolen for Kunst og Design, Aarhus. Rutineret i arbejdet med visuel kommunikation, konceptudvikling og designmetoder.
 • Anne Corlin, ph.d. ved Designskolen Kolding 

Form og varighed

Kurset afvikles over 2×2 dage med hjemmearbejde mellem de to moduler.

Omfanget af hjemmearbejde afhænger af dit ambitionsniveau.

Tid og sted

København
Efterår 2021 – datoer følger.

Aarhus
Efterår 2021 – datoer følger.

Pris

Kr. 14.800,- inkl. frokost, te/kaffe og materialer. Ekskl. moms.

Kurset gennemføres i henhold til Sundhedstyrelsens anbefalinger. Ved evt. aflysning tilbagebetales det fulde beløb.

Kursusbeskrivelse

I samarbejde med bibliotekarer og andre medarbejdere fra Kolding Bibliotek udviklede vi en række konkrete prototyper, som afprøves i drift og justeres i forhold til den modtagelse, de får. 

For eksempel har man afprøvet den rigtige udformning og placering af et skilt. I stedet for at fare ud og få printet et skilt afprøver biblioteket hvad der giver mening i sammenhængen. Prototypen giver mulighed for at fejle hurtigt og billigt – og ikke mindst lære af det. 

En anden prototype tager fat i, hvordan man som gæst finder en (ledig) bibliotekar. Her afprøves det kaldesystem, der findes på mange restauranter og barer. Så man kan få udleveret en markør, som giver lyd når bibliotekaren er ledig.

Dét siger tidligere kursister…

Noget af det, servicedesign også handler om er at turde og være modig nok til at gøre noget nyt….Det at teste og forkaste det, der ikke duer. Der har vi fået nogle konkrete metoder til at få det gjort ret hurtigt – og det har været rigtig godt for os.

Rikke Bøye Pedersen / E-nettet

Her går det super godt. Vi får stadig testet af, og har lavet en oversigt i vores frokoststue, så alle kan følge med I hvilke prototyper der er i gang. I øjeblikket er der tryk på prototypen “hjælp til selvhjælp”, mens vi har justeret lidt på prototypen med wayfinding og tester nu med ændringerne. Vi har haft rigtig god energi i arbejdet fra gruppen, og er i gang med kommunikationsdelen i forhold til de øvrige medarbejdere.

Bethine Gregersen / Kolding Bibliotekerne