5 DAGES KURSUS

Praktiske modeller og metoder til at designe bedre serviceoplevelser

– til brugere, kunder, borgere, patienter, medlemmer…

Kom på kursus i servicedesign

Næste hold starter oktober 2019

Serviceydelser udgør en stor andel af samfundsøkonomien. Ny teknologi ændrer eksisterende serviceydelser og muliggør helt nye. Samtidig med at der simpelthen efterspørges bedre service­ydelser og -oplevelser.

I sig selv kan denne udvikling pege på, at man får brug for at justere på forretningsmodeller – eller tænke helt nyt. Fordi så mange ting bevæger sig i retning af, at brugeren ikke har behov for produktet, men alene den ydelse, som produktet kan skabe. Man har ikke brug for en boremaskine, man har brug for et hul i væggen. Der skal fortsat designes produkter. Men der skal i høj grad også designes nye forretningsmodeller og serviceydelser omkring produkterne.

Der er med andre ord tale om et fornyet fokus på service. Og der er brug for en fornyet tilgang til service.

Det er udgangspunktet for Service Design Institutes åbne kursusforløb i servicedesign.

Se hvad nogle af de tidligere deltagere siger i videoerne herunder.

Anbefales af Service Design Network

Som en central del af kursusforløbet indgår at hver deltagende organisation får mulighed for at få besøg af konsulent/servicedesigner fra kurset. Besøget kan enten bruges til diskussion og sparring i forhold til konkrete udfordringer, som opfølgning i forhold til kursusforløbet eller til et foredrag for organisationen om servicedesign.
(Værdi op til kr. 18.000 ekskl. moms.)

Nye kompetencer og redskaber

På kurset i servicedesign hjælper vi dig til at tænke som en designer.
Og vi gør dig i stand til at projektlede servicedesignforløb.

Praktisk orienteret 

Kursusforløbet fokuserer på at introducere dig for konkrete metoder, som du samtidig får mulighed for at afprøve i praksis.

Som beslutningstager får du med dette kursusforløb mulighed for at opruste og bringe servicedesign ind i værktøjskassen. Som ansvarlig for konkrete serviceprojekter kan du blive klædt på til at udvikle, lede og kvalitetssikre projekter.

Forløbet henvender sig både til dig der aldrig har hørt om servicedesign før – og til dig, der tidligere har snuset til disciplinen. Hvis servicedesign er helt nyt for dig, vil du forud for første modul modtage artikler m.v., der giver dig en introduktion til servicedesign.

Det får du

Vi har tilrettelagt et forløb med en kombination af oplæg, øvelser og afprøvning af metoder i praksis. Nedenfor kan du finde en mere detaljeret gennemgang af de fem moduler. Men du kommer blandt andet til at arbejde med servicebegrebet, service­ydelsens natur, “design thinking & doing”, design modeller, kreative metoder og brugerrejser. Kurset henvender sig både til private og offentlige virksomheder.

Når du har gennemført kurset vil du

  1. Forstå designerens mindset og være i stand til at tænke som en designer
  2. Ttilrettelægge og lede et servicedesignprojekt fra start til slut – evt. med inddragelse af de rigtige specialistkompetencer
  3. Være i stand til at kortlægge og forstå problemstillinger – eller f.eks. brugerrejser
  4. Kunne arbejde med udvikle og udvælge konkrete ideer og forbedringsforslag
  5. Være klar til at arbejde med prototyper og test
  6. Være inspireret til at implementere og forandre
  7. Kvalitetssikre projektet herunder udvikle og gennemføre effektmåling og evaluering

Gennemgående model

Kurset bygger på en model der kan begrundes i teori, men som først og fremmest tager udgangspunkt i og er afprøvet i en lang række projekter i praksis. Modellen er valgt, fordi den er enkel, dækkende, anvendelig og afprøvet. Desuden kombinerer og visualiserer modellen den iterative proces med “Double Diamond”-modellen og den fremadskridende bevægelse i designkrusedullen. I overgangen mellem hver fase findes en leverance, som beskriver en slags afslutning på fasen. Leverancen er markeret med en stjerne, fordi der opfordres til, at man efter hver fase besøger SAMLE-modellen for at sikre, at man forholder sig til, hvordan det, som man har opnået, formidles og implementeres.

Fem moduler

Kursusforløbet består af fem undervisningsdage /-moduler. Hvert modul varer 7 timer fra kl. 9:00 til kl. 16:00. Modulerne sammensættes så der bliver en god dynamik i kombinationen mellem teori og praksis, øvelser og debat.

Rutinerede undervisere

Der er to gennemgående undervisere og kursusledere: Mette Mikkelsen og Søren Bechmann. Udover anden form for undervisningserfaring, har Mette og Søren haft ca. 2.000 kursister gennem dette forløb.

Læs mere om underviserne nedenfor.

Gennemgående case

Alle vil komme til at arbejde med en gennemgående case, hvorpå vi helt konkret afprøver modeller, metoder og værktøjer. Casen udvælges så den på den ene side er tilgængelig og netop mulig at anvende som case. Og på den anden side så den stiller alle deltagere nogenlunde lige i forhold til at udfordre og lære.

Materialer 

I forbindelse med kursusforløbet udleveres en række materiale. Materialerne kan variere i forhold til de særlige udfordringer som den gennemgående case evt. udpeger. Udover de bøger, som underviserne selv har skrevet udleveres divs. canvas, metodekort etc.

Gæsteundervisere 

På kursusforløbet har vi gæster som bidrager med eksempler, cases og tanker “fra den virkelige verden”. Se nogle af de gæster som vi har haft på besøg i årenes løb her.

Nedenfor kan du se hvem der typisk gæsteoptræder på de fem moduler.

Litteratur 

Søren Bechmann og Mette Mikkelsen har skrevet en ny bog om servicedesign: “Med andre øjne – om service, design og servicedesign”. Bogen udkommer den 12. juni 2019 på Hans Reitzels Forlag. Og den omdrejningspunkt for dette kursus. Bogen udleveres til alle deltagere på kurset.

Digitalt spor 

Som kursist får du adgang til et online spor med supplerende materialer, video­oplæg m.m. Så har du en interesseret chef eller en nysgerrig kollega, kan de også få adgang og følge med i, hvad du er igennem på kursusforløbet. På den måde styrkes forbindelsen til dagligdagen – samtidig med at din læring stimuleres yderligere.

Grafisk facilitering 

Grafisk facilitering og -recording indgår generelt i kurset. Det er med til at styrke læring og erindring. Frank Høedt står for den grafiske facilitering og han er et fantastisk eksempel på, hvordan man kan understøtte enhver designproces med visuelle virkemidler.

Hjemmearbejde og lektier 

Der skal forventes et vist hjemmearbejde mellem kursusdagene. Erfaringen fra tidligere kurser er, at du skal regne med i alt 3-­4 dages hjemmearbejde og forberedelse.

Udover hjemmearbejdet opererer vi med “lektier”. Det er typisk en lille og overskuelig opgave som har til formål at kursisten f.eks. kan afprøve en model eller metode “hjemme” i egen organisation. På den måde udbredes kendskabet til servicedesign i organisationen – samtidig med at nysgerrigheden pirres.

OBS! Mulighed for “hjemmebesøg”

Som en central del af kursusforløbet indgår at hver deltagende organisation får mulighed for at få besøg af konsulent/servicedesigner fra kurset. Besøget kan enten bruges til diskussion og sparring i forhold til konkrete udfordringer, som opfølgning i forhold til kursusforløbet eller til et foredrag for organisationen om servicedesign.

Om kursusudbyderen 

Kursusforløbet udbydes af Service Design Institute (SDI), som hjælper organisationer med at skabe attraktive, effektive og anderledes serviceydelser på tværs af alle touchpoints. SDIs aktiviteter omfatter også foredrag, workshops, seminarer og bogudgivelser. Læs mere om Service Design Institute her

Praktiske oplysninger

København
Kursusstart 4. oktober 2019.
Derefter kursus den 25. oktober, 8. november, 29. november og 13. december.

Aarhus
Kursusstart 3. oktober 2019
Derefter kursus den 24. oktober, 7. november, 28. november og 12. december.

Der undervises alle dage fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

Forplejning
I forbindelse med kurset serveres kaffe, te, frokost m.v.

Pris

EARLY BIRDS
Frem til 20/6: kr. 23.000,-
Fra 21/6 til 20/7: kr. 25.000,-
Fra 21/7 til 20/8: kr. 26.500,-
Fra 21/8: kr. 27.500,-

Alle priser ekskl. moms.

 

Tilmelding

Kursusindhold

DAG #1

Introduktion til servicedesign, serviceydelsens natur og “design doing & thinking”. Gennemgang af den gennemgående model. Præsentation af case. Arbejde med kortlægning og forstå.
Gæst: Ofte gæst relateret til casen.

DAG # 2

Kortlægge og forstå (forts.) introduktion til den kvalitative metode. Udvikling og udvælgelse. Metoder og redskaber til ide-generering. Ide-udvælgelse og prioritering.
Gæst: Ofte gæst med fokus på kreativitet

DAG #3

Vi introduceres for og arbejder med prototypen: principper og metoder. Den iterative proces genbesøges. Hvordan udvælges og testes den bedste prototype?
Gæst: Ofte gæst med kompetencer inden for prototyping

DAG #4

Den største udfordring er ofte implementering. Hvordan sikres og forankres forandring? Introduktion og arbejde med SAMLE-modellen.
Gæst: Ofte besøg af konsulent med speciale i implementering

DAG #5

Den sidste fase i modellen bliver ofte overset: Evaluere og lære. Hvad har vi lært og hvad betyder det for det næste skridt? Derudover præsentation af case, diplom og bobler.
Gæst: Den hemmelige…

Download faktaside om kurset (.pdf)

Forbehold for ændringer

Undervisere

Søren Bechmann

Søren er konsulent og grundlægger af Service Design Institute.

Mette Mikkelsen

Mette er ass. partner, designer og adj. professor ved Designskolen i Kolding.

Frank Høedt

Frank står for grafisk facilitering. Han har en baggrund fra bl.a. LEGO.

Dét siger deltagerne på vores kurser…

…et af de bedste kurser jeg nogensinde har været på.

Marianne B. Lauritsen / Reg. Hovedstaden

Kurset har løftet serviceniveauet hos os…

Hans Søby / Svendborg Havn

Utroligt inspirerende og lærerigt.

Mia Post-Lundgaard / EAVS

… godt og meget givende kursus. Gode værktøjer….

John Fobian / 3F