Masterclass: ”Servicedesign – og implementering”

Denne masterclass fokuserer på implementering – men det betyder i realiteten, at vi kommer en stor del af kompasrosen rundt. Fordi implementering af servicedesign-projekter ofte starter længe før “implementeringen”.

Omdrejningspunktet for masterclass’en er implementeringsmodellen ”SAMLE” – en model der er baseret på og udviklet med afsæt i erfaring, fornuft og teori. Modellen trækker tråde på tværs af projekter, processer og organisation og fokuserer på fem områder: Synlighed, ansvarlighed, målbarhed, lederskab og ejerskab.

Masterclass’en strækker sig over to dage og der er sammensat et program, hvor der veksles mellem teori og praktik, mellem kendte undervisere og spændende gæster.

To intense dage om service, design og servicedesign

– med fokus på implementering

Praktiske oplysninger

Tid
2020 datoerne T.B.A

Sted
Enigma
Øster Allé 1
2100 København

Forplejning
Arrangementet inkluderer kaffe, te, vand, frokost etc. fra Meyers.

Pris
kr. 9.300,- ekskl. moms

RING FOR MERE INFO

Indhold fra 2019 MC

”Med andre øjne”
Mette Mikkelsen og Søren Bechmann har skrevet en ny bog om servicedesign: Med andre øjne. I bogen introduceres bl.a. en ny definition på servicedesign, en ny model og vores egen metodesamling. Desuden er udviklet en særlig implementeringsmodel – SAMLE – som er omdrejningspunkt for denne masterclass.

“Med andre øjne” udkom den 11. juni 2019 på Hans Reitzels Forlag. Alle deltagere på denne masterclass får et signeret eksemplar af bogen.

”SAMLE”
Implementeringsmodellen “SAMLE” bruges blandt andet til at sikre, at der er tænkt på implementering, før man overhovedet går i gang.
Modellen fokuserer på fem faser som der bør arbejdes med løbende i forbindelse med et projekt: Synlighed, ansvarlighed, målbarhed, lederskab og ejerskab.

Synlighed
Succes med implementering handler bl.a. om, at man med jævne mellemrum kan holde resten af organisationen orienteret om et forandringsprojekt. Vi får besøg af designer Lykke Kjær som vil fortælle om, hvordan man skaber synlig- og opmærksomhed i forandringsprocesser i små og mellemstore virksomheder.

Ansvarlighed
Når alle får ansvaret for en forandringsproces, så bliver det ofte til, at ingen for alvor tager ansvaret. Et praktisk eksempel på, hvordan man uddelegerer ansvaret, skaber følgeskab og opnår resultater står Ulla Svenningsen Lund for. Hun har været leder af frivilligprogrammet i Kulturhovedstaden, Aarhus 2017 og fortæller om sine erfaringer derfra og fra sin nuværende rolle som leder af frivilligprogrammet i Visit-Aarhus.

Målbarhed
En god servicestrategi bør være til at måle på. Men hvad gør man, hvis det man gerne vil måle på, simpelthen ikke kan måles? Og hvordan håndteres organisationens krav om “tre decimaler” ? Vi får besøg af Lena Dahl fra Københavns Lufthavne, som arbejder målrettet med kvalitative og kvantitative data, og hvordan de to komplementerer hinanden.

Lederskab
SAMLE modellen er delvis inspireret af John P. Kotter, som nogle mener, går for “mekanisk” frem. De peger i stedet på Ralph Stacey, som mener, at menneskelig interaktion hverken kan styres eller forudses. Peter Jacobssen og Anders Tjalve fra Carve Consulting sammenligner de to.

Ejerskab
De medarbejdere i f.eks. frontlinjen, der skal ændre adfærd, skal også tage ejerskab for adfærdsændringen. Og det gør de som regel kun, hvis de har de nødvendige redskaber og f.eks. ret præcist ved, hvad der forventes af dem. Hans Chr. Viemose fortæller om “Styrket Borgerkontakt”.

Afslutningsvis samler Mette og Søren op og  præsenterer cases fra Spar Nord og Aarhus Kommune.

Det periodiske system samler og skaber overblik over en lang række metoder
I “Med andre øjne” introduceres en ny designmodel i fem faser.

Undervisere og gæster

Du vil møde Mette og Søren som masterclassens primære undervisere og facilitatorer. Derudover får vi besøg af seks gæsteundervisere, der vil understøtte pointerne fra undervisningen og SAMLE-modellen.

Lykke Kjær
Designer
Ulla Svenningsen
Ulla Svenningsen Lund
Visit Aarhus
Hans Chr. Viemose
Styrket Borgerkontakt
Peter Jacobssen
Carve Consulting
Anders Tjalve
Carve Consulting
Lena Dahl
Københavns Lufthavne
Mette Mikkelsen
Mette Mikkelsen
Service Design Institute
Søren Bechmann
Søren Bechmann
Service Design Institute

Forbehold for ændringer i programmet.

Se og hør hvad indlægsholderne har på hjerte

Ulla Svenningsen Lund
Visit Aarhus