KURSUS: Servicedesign • Online • Åbent kursus

Dette servicedesign kursus er til dig, der vil have en grundig indføring i servicedesign – men som også selv vil bestemme hvor og hvornår.

Servicedesign drejer sig om at designe bæredygtige serviceydelser. Så vil man forstå servicedesign kræver det en dyb forståelse for, hvad design i virkeligheden er samt et fornyet blik på service. Ikke mindst fordi udfordringen ofte er, at serviceydelser både skal være attraktive for dem, der skal modtage ydelserne – og effektive for dem, der skal levere dem.

Onlinekurset i servicedesign indeholder redskaber til at se på den service, der allerede findes på nye måder. Samtidig med at du bliver klar til at udvikle på det, som ikke fungerer optimalt. Men kurset giver også en forståelse for “design thinking og -doing”. Og ikke mindst får du anvisningerne på, hvordan du kan komme videre, hvis du vil vide endnu mere.

Udbytte

Når du har gennemført kurset vil du

 • have en forståelse for serviceydelsens natur og principperne for at ændre på eksisterende services
 • have kendskab til design
 • have viden og redskaber til at kortlægge og forstå problemstillinger
 • have kendskab til arbejdet med hvordan man idéudvikler og arbejder med service-prototyper
 • være inspireret til at implementere noget nyt samt kunne kvalitetssikre og evaluere projekter

Målgruppe

Kurset er målrettet dig som arbejder med

 • organisationens serviceydelser og serviceoplevelser
 • produkt,- service- og forretnings-udvikling
 • kunde-, bruger- og borgerrejser
 • servicedesign og har behov for en opdatering – eller design (men mangler forståelse for servicedesign) 

Indhold

Kurset består af syv moduler fordelt på 37 videolektioner som indeholder baggrundsviden, teori og modeller, samt en række principper indenfor servicedesign. Desuden vises relevante eksempler på praktiske værktøjer, løsninger og nye serviceoplevelser. Lektionerne er fordelt på:

 • principper for servicedesign, serviceydelsens natur og “design doing & thinking”.
 • kortlægning af og forståelse for et problemområde, herunder forståelse for brugerens rolle i udviklingsarbejde; brugerundersøgelser og kvalitative metoder.
 • grundlæggende principper for kreativitet med metoder og redskaber til ide-generering, ide-udvælgelse og prioritering, samt principper og metoder for prototyping. 
 • den svære implementering. Hvordan sikres og forankres forandring? 
 • evaluering og læring. Hvad er lært og hvad betyder det for det næste skridt?

“Smagsprøver”

Herunder kan du se tre forskellige afsnit i deres fulde længde – og på den måde få en fornemmelse af kurset.

Litteratur og baggrund

Online kurset er udviklet med baggrund i Service Design Institutes analoge kurser i servicedesign, som var Danmarks første. De har kørt i en årrække rettet mod såvel offentlige som private organisationer. 

Desuden er “Med andre øjne – om service, design og servicedesign” omdrejningspunktet for dette kursus. Bogen er skrevet af underviserne, Mette Mikkelsen og Søren Bechmann. 

Bogen fremsendes ved tilmelding.

Undervisere

Mette Mikkelsen
Søren Bechmann

Undervisere på kurset er

 • Mette Mikkelsen, designer, adj. professor på Designskolen Kolding og partner i Service Design Institute
 • Søren Bechmann, konsulent, forfatter og og partner i Service Design Institute

Søren og Mette er gennemgående undervisere og kursusledere. Udover en betydelig undervisningserfaring, har de skrevet “Med andre øjne”.

Form og varighed

Online kurset sikrer fuld fleksibilitet gennem 37 videolektioner som er tilgængelige i 365 dage. Den samlede varighed er 6,5 timer.

“Hotline”

Du får løbende adgang til at kommunikere med kursets gennemgående undervisere og stille spørgsmål, kommentere de enkelte afsnit, komme med forslag etc.

Pris

Kr. 2.796,- ekskl. moms / kr. 3.495,- inkl. moms.

Kursusbeskrivelse

Køb kursus