KURSUS: Servicedesign Sprint • Åbent kursus

Et servicedesign sprint er en koncentreret designproces, hvor man går fra problem over idé til afprøvet prototype på meget kort tid – typisk fem dage. Processen er meget stramt styret og der indgår en række nøje udvalgte metoder.

Med et servicedesign sprint kan tidlige ideer gøres så konkrete, at de er til at forholde sig til for ledere, medarbejdere og den omverden, som de er tænkt til.

Sprint formatet kan især anbefales når

 • der er behov for at skabe en fælles forståelse for en udfordring
 • man skal have nye serviceydelser gjort klar til markedet hurtigt
 • kunde-, bruger- eller borgeroplevelsen er under pres
 • man leder efter nye måder at samarbejde på 
 • der er brug for at forpligte centrale teammedlemmer på at arbejde mod et fælles mål

Dette to dages kursus er et “learning by doing” modul, hvor man praktisk arbejder sig gennem hele designprocessen. Samtidig forholder man sig til, hvordan man kan facilitere et sprint i sin egen organisation.

Udbytte

Når du har gennemført kurset vil du:

 • forstå sprint processen og kunne introducere den “hjemme”
 • kunne tilrettelægge et servicedesign sprint – og gennemføre det
 • kunne forberede din organisationen på det, der kommer før, og det der kommer efter sprintet i hele designprocessen
 • vide hvornår et sprint skal justeres så man kommer i mål med sin problemstillingbruge et sæt designmetoder, som kan hjælpe jer næste gang i skal sprinte – eller udvikle på andre måder

Målgruppe

Kurset er målrettet dig som

 • arbejder i en virksomhed organisation eller i en offentlig sammenhæng, som ønsker at give udviklingsprocessen et boost
 • i forvejen har et vist kendskab til servicedesign 

Indhold

Kurset vil veksle mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser, så man både lærer teorien bag og de konkrete metoder til at udvikle:

 • Introduktion til serviceydelsens natur og servicedesign processen
 • Principperne bag sprint.
 • Forberedelsesfasen, hvor team og problemstilling defineres. 
 • Kortlægning af servicerejse, udarbejdelse af vision.
 • Kortlægning af bruger/kundebehov. Organisering af indsigter.
 • Identificering af fokus i den nye service og idéudvikling.
 • Udvikling af fremtids scenarier og prototyper 
 • Test på målgruppen, opsamling af indsigter
 • Strategi og handleplan for videre udvikling af løsningen 

Litteratur og værktøjer

Kurset bygger på en model som præsenteres i bogen  “Med andre øjne – om service, design og servicedesign”. Bogen er skrevet af Mette Mikkelsen og Søren Bechmann. Bogen fremsendes, når du har tilmeldt dig kurset.

Desuden udleveres en samling metodekort inkl. guide, som kan bruges i udvikling af fremtidige sprints.

Undervisere

Mette Mikkelsen
Søren Bechmann
Camilla Waldstrøm

Undervisere på kurset er

 • Mette Mikkelsen, designer, adj. professor på Designskolen Kolding og partner i Service Design Institute. Mette er sprintleder har arbejdet med forretningsudvikling og servicedesign i en årrække. 
 • Søren Bechmann, konsulent, forfatter og og partner i Service Design Institute holder oplæg om service, design og servicedesign. 
 • Camilla Waldstrøm, designer,  har gennemført utallige sprint.  

Form og varighed

Kurset afvikles over to sammenhængende dage.

Tid og sted

København
Efterår 2021 – datoer følger.

Aarhus
Efterår 2021 – datoer følger.

Pris

Kr. 9.750,- inkl. frokost, te/kaffe og materialer. Ekskl. moms.

Kurset gennemføres i henhold til Sundhedstyrelsens anbefalinger. Ved evt. aflysning tilbagebetales det fulde beløb.

Kursusbeskrivelse

Nordjyllands Trafikselskab ønskede at få udviklet konkrete prototyper, der kunne afprøves i trafikselskabets egen værdikæde. Teamet der mødte op havde vidt forskellig baggrund. Det betød at mange faglige kompetencer kom til orde i udviklingen, og at mange var sikret et ejerskab i forhold til det, man fandt frem til. Sprintet gik bl.a gennem en brugerundersøgelse, hvor man testede nye indretninger af busser og køreplaner, så de i højere grad tilgodeser handicapppede.

Dét siger tidligere kursister…

Tusind tak for en helt fantastisk rejse i servicedesign verdenen. Det har været en stor øjenåbner for vores organisation at få nogle nye redskaber og en anderledes tilgang til vores arbejde, hvor vi bliver bedre til at tage kundernes blik. Ros til jer for jeres entusiasme alle kursusgange, den gode formidling og oversættelse af teori, der kan bruges i praksis. 

Mette Olesen / Nordjyllands Trafikselskab

Masser af viden skarpt formidlet, og fede metoder trænet igen og igen via nøje tilpassede øvebaner med blik for faglighed og kontekst, kombineret med frækhed til at ruske op i fastlåste vaner og konsekvent fokus på brugeren – lige hvad vi har brug for…

Helene Bruhn Schvartzman / Aarhus Kommune

Det var lige, som det skulle være. …  super formidling med gode budskaber, som er til at relatere sig til uanset branche.

Lars Sønderskov / Herlev Hospital