Gennemgående model

Vi tager som regel afsæt i vores egen model.

Den fremadskridende struktur, hvor de første faser er større end de andre, har reference til designkrusedullen, som illustrerer hvordan problemafsøgning og -definition kræver plads, kan gå i mange retninger og må gennemarbejdes grundigt. Den dobbelte diamant har været inspirationskilden til de enkelte faser, fordi ”rombeformen” så fint beskriver princippet om at åbne og lukke, eksperimentere og konkludere i processen. Men i stedet for den forenklede model med to faser, zoomer vores model lidt mere ind og beskriver fem faser, ganske enkelt fordi mindsettet og metoderne i praksis er forskellige, efterhånden som man kommer tættere på sit mål. Modellens femte fase er den ofte oversete del af enhver proces, nemlig evaluering. 

Den iterative proces er repræsenteret i de overlap, der er mellem hver fase. I overlappet ses en stjerne. Det er der to grunde til. Dels konkretiserer stjernen fasernes leverance. Mellem fase 1 og 2 ligger et gennemarbejdet mulighedsrum. Ved afslutning af fase 2 er en bærende idé, som resulterer i et service blueprint som afslutning på fase 3. Mellem fase 3 og 4 er den overordnerede plan for implementering i stor skala (som vi kalder SAMLE). Og i forbindelse med implementeringen indfanges det man har lært af processens og resultatet. Dels skal stjernen sikre, at der kontinuerligt tænkes på implementering, på den måde repræsenterer stjernen også SAMLE modellen.