Kurser i service, design og servicedesign

Vores kursusprogram henvender sig til dig, der vil vide mere om service, design og servicedesign.

Vi træner og udvikler medarbejdere indenfor både den private og den offentlige sektor. 

Alle undervisere fungerer også som konsulenter, hvorfor undervisningen tager afsæt i aktuel erfaring fra konkrete opgaver. 

I kurserne omsætter vi på denne måde erfaring og praksis til metoder, redskaber og løsninger. Vi arbejder praksisnært og inviterer ofte gæster indenfor til at bidrage til kurserne, så vi sikrer, at vi er forankrede i den virkelighed, som vi skal bidrage til. Vi tilrettelægger kursusdage med et højt energiniveau, afveksling og højt humør. Og sørger for, at du inspireret returnerer til din organisation med værktøjskassen fyldt op med metoder og redskaber, der kan tages i brug “på onsdag”…

Vores kurser bygger på litteratur som vi selv har skrevet og langt hen ad vejen på modeller, metoder og redskaber, som vi selv har udviklet. Det omfatter især bogen “Med andre øjne” men også “Gør kunden god igen” og “Kunderejsen” .

KURSER

Fordelen ved det åbne kursus er blandt andet, at du kommer til at arbejde sammen med – og får mulighed for at netværke med – kursister fra forskellige brancher. På nogle kurser arbejdes der med en fælles og gennemgående case, hvor alle kan bruge deres forudsætninger i en ny sammenhæng. Læs mere om de enkelte kurser ved at klikke på boksene herunder.

SKRÆDDERSYEDE KURSER

De fleste af vores kurser tilbydes også som skræddersyede kurser, hvor indhold, fokus og cases tilpasses de særlige udfordringer og vilkår, som I står overfor.  Kontakt os for nærmere information, forslag til kursusdesign og tilbud.