Rådgivning

[Rådgivning]

Rådgivning

I Service Design Institute er vi overbeviste om at god service gør verden til et lidt bedre sted at være. Derfor hjælper vi private og offentlige organisationer med at designe attraktive, effektive og anderledes serviceydelser – på tværs af alle touchpoints. Vores tilgang er baseret på en kombination af mangeårig erfaring, sund fornuft og gennemarbejdet teori. Vi arbejder med afsæt i servicedesign – og har af samme grund den nødvendige dybe indsigt i såvel serviceydelsens natur som i “design thinking & doing”.

Når vi hjælper private og offentlige organisationer sker det med udgangspunkt i et udefra ind perspektiv. Vi betragter primært verden gennem brugernes, borgernes og kundernes øjne. Senere arbejder vi med de bagvedliggende processer.

Service Design Institute er først og fremmest en konsulentvirksomhed. Men aktiviteterne i instituttet omfatter f.eks. også foredrag, facilitering af workshops, undervisning, kursusforløb og forlagsvirksomhed.

Vi er et tæt forbundet team med kompetencer, der understøtter et centralt servicedesign princip, nemlig tværfaglighed. Men vi tror også meget på netværksorganisering. Kompetente personer og virksomheder med forskellige fagligheder er tilknyttet instituttet, hvor vi trækker på hinanden og lærer af hinanden. Og så i øvrigt sammensætter arbejdsgrupper med afsæt i den konkrete opgave og den konkrete virksomhed.

Rådgivning

Kontakt os

Søren Bechmann
Partner / Adm. direktør
sb@servicedesigninstitute.com
Tlf. 4044 7828

Nogle af de organisationer vi har hjulpet

Spar Nord
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Nordjyllands Trafikselskab

Kunderne siger…

Vi havde som organisation, et reelt behov for en nøglefærdig master- og implementeringsplan indeholdende en udviklingsplatform, som bl.a. dækkede kommunikation, forståelse- og det indholdsmæssige ifm. service(kultur). Vi ønskede grundlæggende at hele organisationen – og i øjenhøjde med de 550 medarbejdere – at vi fik en fælles ”serviceplatform” at handle, tale og videreudvikle fra, for derigennem at styrke organisationen udadtil og indadtil. Det har på mange niveauer været en fantastisk rejse med Mette og Søren. Jeg ser tilbage på et særdeles helstøbt, professionelt, indholdsmæssigt, vel planlagt og resultatskabende samarbejde, som vi har haft med Service Design Institute.

– Henrik Duvier, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler


SDI har været en professionel samarbejdspartner med et klart mål og budskab, som har bundet uddannelsesforløbet sammen og givet stort udbytte til deltagerne.

– Lone Engel Westphal, Herning Kommune

 

I Spar Nord har vi i strategi, hvor personlig rådgivning og service i særklasse er i højsædet. I forbindelse med vores strategilancering stod Søren Bechmann for et forløb, hvor mere end 1.500 medarbejdere trænede i at give kunderne den gode serviceoplevelse og var med til at udforme et sæt af serviceløfter med udgangspunkt i bankens værdier. Forløbet var en stor succes og det fokus, vi fik skabt, er en vigtig del af forklaringen på, at vi i dag ligger i top blandt de danske banker, når kunderne vurderer os på service.

– Ole Madsen, Spar Nord

 

Søren har givet os et nyt blik på egen praksis, været både provokerende og kærlig sparringspartner, og givet os nogle stærkt inspirerende udviklingsværktøjer.

– Anne Vest Hansen, Det Kgl. Bibliotek

Tusind tak for en helt fantastisk rejse i servicedesign verdenen. Det har været en stor øjenåbner for vores organisation at få nogle nye redskaber og en anderledes tilgang til vores arbejde, hvor vi bliver bedre til at tage kundernes blik.

– Mette Olesen, Nordjyllands Trafikselskab

 

Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger fra de medarbejdere, der har deltaget på jeres modul. Så sent som her til morgen kom to fra jura hen til mig og fortalte om deres gode dag i går. De var begejstrede for jeres hands-on tilgang og især glade for, at de kom hjem med konkrete metoder og værktøjer. De sætter også pris på jeres nede-på-jorden-facon – vi er nok ikke så meget til smarte konsulenter, hvor det meste bare er varm luft.

— Lena Toft, Sikkerhedsstyrelsen

Bliv klædt på til arbejdet med kunderejsen

  • Download e-bogen ”Kunderejsen – De første skridt” – 84 sider om kunderejsen
  • Få konkrete redskaber, værktøjer og opskrifter
  • Bliv inspireret af vores nyhedsbrev om service, servicedesign og kunderejsen

”… ikke ”bare” en bog, der inspirerer og underholder. Det er en bog, der er til at handle på.” — Stine Ringvig Marsal (tidl. Zoo, Tivoli og Københavns Lufthavne)


    Privatlivspolitik